Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.2.3

Modele statystyczne zużycia wody dla różnych grup odbiorców z uwzględnieniem dostępnych zasobów wodnych na obszarach podmiejskich Azji Południowo-Wschodniej / A Coherent Approach of Statistical Modelling to address the behavioural status of water consumption and available water resources for semi-urban areas in Southeast Asia Kiran Tota-Maharaj and Seevali Surendran DOI: 10.15199/17.2022.2.3, luty 2022 Pobierz PDF

Skip to content