Szukaj

DOI: 10.15199/17.2021.9.1

SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze / SimNet – software package for the steady-state simulation of gas networks with arbitrary structure Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Maciej Chaczykowski DOI: 10.15199/17.2021.9.1, wrzesień 2021 Pobierz PDF