Szukaj

DOI: 10.15199/17.2021.9.3

Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego / Effectiveness of azo dyes adsorption on fly ash from coal combustion Małgorzata Jędrzejczak, Katarzyna Golińska DOI: 10.15199/17.2021.9.3, wrzesień 2021 Pobierz PDF

Skip to content