Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.1.4

Zasady zarządzania ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę wynikające z nowej dyrektywy wody do picia 2020/2184 / Rules of risk management in water supply systems came from new drinking water directive 2020/8421 Izabela Zimoch DOI: 10.15199/17.2022.1.4, styczeń 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.10.3

Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową w Żywcu / Smart Water Supply Network Management System in Żywiec Wojciech Kasino, Paweł Suchorab, Dariusz Kowalski DOI: 10.15199/17.2021.10.3, październik 2021 Pobierz PDF