Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych / The use of extremophilic microalgae Cyanidioschyzon merolae and Galdieria sulphuraria in the recovery of metals from acid mine drainage (AMD) as an alternative source of critical raw materials Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska […]

DOI: 10.15199/17.2023.3.3

Elektromobilność a zrównoważona gospodarka surowcami – wyzwania i perspektywy / Electromobility and sustainable management of raw materials – challenges and prospects Weronika Urbańska DOI: 10.15199/17.2023.3.3, marzec 2023 Pobierz PDF