Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.4.1

Od wodoru do wodoru – transformacja gazownictwa w Polsce / From hydrogen to hydrogen – energy transition in the gas sector of Poland Marcin Kroczek, Kinga Kulik, Marcel Barzantny, Wojciech Kostowski DOI: 10.15199/17.2024.4.1, kwiecień 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.7.2

Uderzenie hydrauliczne w sieciach płynowych / Water hummer in fluid networks Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2023.7.2, lipiec-sierpień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.3.1

Diagnostyka tłokowa gazociągów przesyłowych / Pigging of gas transmission networks Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2022.3.1, marzec 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.2.6

Analiza porównawcza wybranych metod symulacji nieustalonego przepływu gazu w gazociągu / Comparative analysis of selected methods for simulation of transient gas flow in a gas pipeline Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2022.2.6, luty 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.1.1

Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych / Costs of operation of gas transmission networks Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2022.1.1, styczeń 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.10.1

Metoda upraszczania struktur sieci gazowych / Method of simplifying the structure of gas networks Andrzej J. Osiadacz, Krzysztof Strzałkowski, Łukasz Kotyński DOI: 10.15199/17.2021.10.1, pażdziernik 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.9.1

SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze / SimNet – software package for the steady-state simulation of gas networks with arbitrary structure Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Maciej Chaczykowski DOI: 10.15199/17.2021.9.1, wrzesień 2021 Pobierz PDF

Skip to content