Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.1.5

Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym / Application of the FTIR technique and chemometric methods to evaluate the biological process of municipal wastewater treatment with activated sludge Krzysztof Piaskowski, Bartosz Walendzik DOI: 10.15199/17.2024.1.5, styczeń 2024 Pobierz PDF

Skip to content