Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.2.2

Analiza zmian zapotrzebowania na wodę w kontekście pandemii SARSA CoV-2 w wybranych jednostkach osadniczych w Polsce / Demand Changes by the SARS CoV-2 Virus Pandemic in Selected Water Supply Systems – Poland case study Alicja Bałut, Jędrzej Bylka and Michał Januszko DOI: 10.15199/17.2024.2.2, luty 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.2.1

Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii / Tap water quality after restart of water supply system shutted down during the pandemic period Kaja Niewitecka, Jarosław Chudzicki DOI: 10.15199/17.2022.2.1, luty 2022 Pobierz PDF