Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.4.3

Określenie tempa modernizacji budynków w Polsce w celu spełnienia wymagań zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku / Defining modernization rate of buildings in Poland in order to meet the requirements of a zero-emission economy in year 2050 Adam Klażyński DOI: 10.15199/17.2022.4.3, kwiecień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.1.5

Rozwiązania technologiczne wychwytu, transportu i składowania CO2 ze źródeł opartych o paliwa kopalne / Carbon capture, transport and storage technology for fossil fuel-fired power plants Niccolo Isoli DOI: 10.15199/17.2022.1.5, styczeń 2022 Pobierz PDF