Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.5.3

Mikroorganizmy prowadzące biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach czynnych i dennych / Micro-organisms conducting the biodegradation of multicycle aromatic carbones in active and bottom sediments Jakub Paprocki DOI: 10.15199/17.2022.5.3, maj 2022 Pobierz PDF