Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.10.5

Wpływ jakości wykonania połączeń mufowych z PP-R na opory przepływu – badania laboratoryjne / Influence of the quality of PP-R socket fittings on the flow resistance value – laboratory tests Bartłomiej Rogowski, Marcin K. Widomski, Anna Musz-Pomorska DOI: 10.15199/17.2022.10.5, październik 2022 Pobierz PDF

Skip to content