Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.12.3

Wytwarzanie wodoru z gazu ziemnego – analiza technologii wytwarzania / Hydrogen Production from Natural Gas – analysis of manufacturing technology Marta Gburzyńska Marta Gburzyńska DOI: 10.15199/17.2023.12.3, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.7.1

Wodór – niebiesko-zielona rewolucja / Hydrogen – the blue-green revolution Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski DOI: 10.15199/17.2023.7.1, lipiec-sierpień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.3.6

Analiza techniczno – ekonomiczna, porównawcza źródeł ciepła bazujących na odnawialnych źródłach energii ze źródłem zasilanym gazem ziemnym dla domu jednorodzinnego / A technical, economic and comparative analysis of heat sources based on renewable energy sources and heat source powered by natural gas for a detached house Kalina Grudzińska DOI: 10.15199/17.2022.3.6, marzec 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.5

Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię / An improvement of the energy parameters at the family building – an alternative way of energy supply Alicja Ewa Urbanowicz, Natalia Mysiakowska DOI: 10.15199/17.2021.11.5, listopad 2021 Pobierz PDF