Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.6.3

Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu turbulencji generowanych przez turbiny wiatrowe zlokalizowane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia / The Finite Elements Method application to assesment the impact of turbulence generated by wind turbines on their location in close proximity of overhead high voltage power transmission lines Waldemar Kamrat DOI: 10.15199/17.2023.6.3, czerwiec 2023 […]

Skip to content