Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.4.3

Doświadczenia w wykorzystaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do kontroli uzbrojenia terenu w PSG sp.z o.o. Oddział w Zabrzu / Experience in using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to control the area armament in PSG Ltd. Company department in Zabrze Andrzej Rudzki, Rafał Lipiński DOI: 10.15199/17.2023.4.3, kwiecień 2023 Pobierz PDF

Skip to content