Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.6.5

Analiza porównawcza budowy sieci kanalizacyjnej metodami: bezwykopową (mikrotuneling) i wykopu otwartego / Comparative analysis of sewage network construction using the following methods: trenchless (microtunneling) and open excavation Robert Zembrzuski DOI: 10.15199/17.2024.6.5, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2022.7.5

Kierunek minimalizacji powstania odpadów podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / The direction of waste minimization during the construction of the water supply and sewage system Mateusz Nerkowski DOI: 10.15199/17.2022.7.5, lipiec-sierpień 2022 Pobierz PDF

Skip to content