Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.11.7

Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązania kanalizacji sanitarnej na etapie projektowania / Numerical modelling as a tool supporting selection of a sanitary sewerage solution at the design stage Bartosz Krasuski, Dariusz Kowalski, Ewa Hołota, Beata Kowalska DOI: 10.15199/17.2022.11.7, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.4

Analiza opłacalności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej w warunkach podmiejskich / Economic profitability analysis of selected sanitary sewage systems for suburban conditions Kamila Janicka, Małgorzata Iwanek DOI: 10.15199/17.2021.7–8.4, lipiec-sierpień 2021 Pobierz PDF