Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.2.5

Osmoza prosta jako skuteczna metoda zatężania roztworów kationowych substancji powierzchniowo czynnych / Forward osmosis as an effective concentration method for cationic surfactant solutions Aleksandra Klimonda, Izabela Kowalska DOI: 10.15199/17.2024.2.5, luty 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.4.6

Gospodarka tekstylna w obiegu zamkniętym – przyczyny środowiskowe, aktualne wyzwania i aspekt społeczny / Circular textile management – environmental causes, current challenges and the social aspect Anna Janda, Weronika Urbańska DOI: 10.15199/17.2023.4.6, kwiecień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.3.3

Elektromobilność a zrównoważona gospodarka surowcami – wyzwania i perspektywy / Electromobility and sustainable management of raw materials – challenges and prospects Weronika Urbańska DOI: 10.15199/17.2023.3.3, marzec 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.2.5

Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym / The role of energy recovery from municipal waste in a circular economy Piotr Manczarski, Krystyna Lelicińska-Serafin, Anna Rolewicz-Kalińska DOI: 10.15199/17.2022.2.5, luty 2022 Pobierz PDF