Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.9.6

Wykorzystanie mikroglonów ekstremofilnych Cyanidioschyzon merolae i Galdieria sulphuraria w odzysku metali z kwaśnych wód kopalnianych (AMD) jako alternatywnego źródła surowców krytycznych / The use of extremophilic microalgae Cyanidioschyzon merolae and Galdieria sulphuraria in the recovery of metals from acid mine drainage (AMD) as an alternative source of critical raw materials Ewa Izabela Borowska, Weronika Urbańska […]

Skip to content