Szukaj

Warunki hydrogeologiczne ujęcia infiltracyjnego i ich wpływ na efekty usuwania związków organicznych w procesie infiltracji / Hydrogeological conditions of the infiltration intake and their impact on the effects of removing organic compounds in the infiltration process

Fasilate Uwimpaye, Aleksandra Makała, Natalia Kolwicz, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak

DOI: 10.15199/17.2024.6.1, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Skip to content