Szukaj

Nowe podejście do kosztów rocznych elektrociepłowni przemysłowych jako narzędzie wspomagające szybkie szacowanie niezbędnych kosztów ich modernizacji / A new Approach to Annual Costs in Industrial Combined Heat and Power Generating Plants as a Supporting Tool for Quick Estimation of their Modernization Necessary Costs

Waldemar Kamrat

DOI: 10.15199/17.2024.3.4, marzec 2024

Pobierz PDF


Skip to content