Szukaj

Porównanie wskaźników stabilności wody powierzchniowej z rzeki po procesie koagulacji siarczanem glinu / Comparison of water stability indices of surface water from the river after the coagulation process with the use of aluminum sulphate

Alicja Knap-Bałdyga, Małgorzata Perchuć

DOI: 10.15199/17.2024.2.4, luty 2024

Pobierz PDF


Skip to content