Szukaj

Zastosowanie wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych do wyboru kierunku rekultywacji / Application of multi-criteria method of hierarchical analysis of decision-making problems to select the direction of reclamation

Wojciech Kos, Mirosław Szyłak-Szydłowski

DOI: 10.15199/17.2023.6.7, czerwiec 2023

Pobierz PDF