Szukaj

Zastosowanie katalizatora Pd/γ-Al2O3 do usuwania diklofenaku z wody / Application of Pd/γ-Al2O3 catalyst to remove diclofenac from water

Bartosz Zawadzki, Monika Asztemborska, Emil Kowalewski, Krzysztof Matus, Anna Śrębowata

DOI: 10.15199/17.2022.7.7, lipiec-sierpień 2022

Pobierz PDF