Szukaj

Analiza możliwości zastosowania metody rękawa CIPP oraz technologii nawojowej do renowacji fragmentu kanalizacji deszczowej / Possibility of the use of Cured-in-Place-Pipe Lining (CIPP) and Spiral-wound pipe lining technology for the drainage system rehabilitation

Adrianna Gawrylak, Beata Kowalska

DOI: 10.15199/17.2022.1.3, styczeń 2022

Pobierz PDF


Skip to content