Szukaj

Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej / Removal efficiency of the selected pharmaceuticals from municipal wastewater by ozonation treated in Jaworzno – pilot-scale investigations

Ewa Siedlecka, Andrzej K. Biń, Jan Pawełek, Tomasz Bergel, Beata Szatkowska,Robert Muszański, Michał Kosiniak

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.6, lipiec-sierpień 2021

Pobierz PDF


Skip to content