Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.6.5

Analiza porównawcza budowy sieci kanalizacyjnej metodami: bezwykopową (mikrotuneling) i wykopu otwartego / Comparative analysis of sewage network construction using the following methods: trenchless (microtunneling) and open excavation Robert Zembrzuski DOI: 10.15199/17.2024.6.5, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2024.6.4

Projekt modelu przetwarzania odpadów na energię elektryczną: Szacowanie potencjału odzysku energii elektrycznej w nigeryjskich strefach geopolitycznych / Design of Waste-to-Electricity Model: Estimating the Potential of Electricity Recovery in Nigerian Geopolitical Zones Kolawole I. Oguntade, Piotr Manczarski DOI: 10.15199/17.2024.6.4, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2024.6.3

Ewolucja podejścia polityki UE do oczyszczania ścieków komunalnych / Evolution of the EU policy approach to urban wastewater treatment Klara Ramm DOI: 10.15199/17.2024.6.3, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2024.6.2

Strategie i wyzwania w usuwaniu nanoplastików ze ścieków / Strategies and challenges in the removal of nanoplastics from wastewater Paulina Ormaniec DOI: 10.15199/17.2024.6.2, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2024.6.1

Warunki hydrogeologiczne ujęcia infiltracyjnego i ich wpływ na efekty usuwania związków organicznych w procesie infiltracji / Hydrogeological conditions of the infiltration intake and their impact on the effects of removing organic compounds in the infiltration process Fasilate Uwimpaye, Aleksandra Makała, Natalia Kolwicz, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak DOI: 10.15199/17.2024.6.1, czerwiec 2024 Pobierz pdf

DOI: 10.15199/17.2024.5.6

Procesy degradacji glifosatu w oczyszczalniach ścieków / Behavior of Glyphosate in Wastewater Treatment Plants Klaudia Kwiatkowska DOI: 10.15199/17.2024.5.6, maj 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2024.5.5

Analiza porównawcza różnych technologii oczyszczania biogazu / Comparative analysis of different biogas treatment techno-logies Adam Kamiński DOI: 10.15199/17.2024.5.5, maj 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2024.5.4

Praktyczne aspekty ESG dla Polski / Practical ESG Aspects for Poland Dariusz Edward Prasek DOI: 10.15199/17.2024.5.4, maj 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2024.5.3

Porównanie stabilności przechowywania siarkowodoru w workach tedlerowych w różnych temperaturach pobierania próbek / Comparison of storage stability of hydrogen sulfide in Tedlar bags in different sampling temperatures Mirosław Szyłak-Szydłowski, Wojciech Kos DOI: 10.15199/17.2024.5.3, maj 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2024.5.2

Budynki o zerowym zapotrzebowaniu wody – wyzwania i rozwiązania / Net Zero Water Buildings – challenges and solutions Elżbieta Niemierka, Piotr Jadwiszczak DOI: 10.15199/17.2024.5.2, maj 2024 Pobierz PDF

Skip to content