Search

DOI: 10.15199/17.2023.9.2

A comparative study of one-dimensional models for stratified thermal energy storage Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz DOI: 10.15199/17.2023.9.2, September 2023 Download PDF

Skip to content