Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Zielony Laur rozdany

Zielony Laur po raz ósmy
Już po raz ósmy rozdano nagrody w konkursie „Zielony Laur” organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”. To zaszczyt wręczać nagrody przedsiębiorcom i samorządowcom, którym leży na sercu ochrona środowiska. W tym roku, ogłoszonym przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody”, szczególnie cieszy, że kapituła konkursu dostrzegła działania związane z oczyszczaniem ścieków. Spośród dwunastu laureatów – aż sześciu otrzymało nagrody za działania dotyczące gospodarki wodnej. Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych sukcesów – powiedział wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski.
Laureatami VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012” za inwestycje ekologiczne, nowatorskie rozwiązania i propagowanie idei ekorozwoju w roku 2012 zostali:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawa S.A. za oddanie do użytku oczyszczalni ścieków „Czajka”.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie za wdrożenie procesu intensyfikacji odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych w Hucie Miedzi „Głogów”.
 4. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za instalację do neutralizacji siarczanu żelaza.
 5. ECO- ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie za innowacje w gospodarce wodnej i w odzysku energii w instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 6. Candela Sp. z o.o. w Warszawie za rozwój technik monitoringu środowiska.
 7. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim za rozwój sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków
 8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim za budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków
 9. Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe” za ochronę i regenerację ekosystemów wodnych
 10. Gmina Biłgoraj za zrealizowanie programu zmniejszania emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej
 11. Czasopismo „Biznes i Ekologia” za wysoki poziom merytoryczny i edytorski w popularyzowaniu zagadnień ekorozwoju
 12. Prof. dr Józef Kozioł za wybitny wkład w organizowanie, a następnie kierowanie Ministerstwem Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska oraz za prace w organach doradczych Resortu
  Szczególnie cieszy nagroda przyznana Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, instytucji związanej z resortem środowiska i zajmującej się nadzorem nad korzystaniem i gospodarowaniem wodami w Polsce– powiedział minister Gawłowski.
  Nagrodzony system jest pierwszym, profesjonalnym systemem informatycznym, który w pełni umożliwia monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zobowiązań rządu RP przyjętych w Traktacie Akcesyjnym w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
  Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Źródło: Ministerstwo Środowiska

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »