Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych

XIII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. “Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód powierzchniowych oraz zagadnienia zawiązane z technologiami bezwykopowymi”, która stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej”,  odbędzie się 13-15 października 2021 roku w Hotelu Arche Częstochowa. Organizatorem konferencji jest PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie.

Poruszane zagadnienia:

  1. Komunalna gospodarka wodna
  2. Hydrogeochemia
  3. Uwarunkowania hydrogeologiczne ujęć wody
  4. Nowoczesne metody badań
  5. Modelowanie numeryczne i GIS
  6. Aktualne wyzwania hydrogeologii
  7. Technologie wodociągowo-kanalizacyjne
  8. Technologie bezwykopowe

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie – http://www.knt.czest.pl/

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »