Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Wyniki  Konkursu TECHNICUS  2014

W dniu 23 maja, podczas VIII Targów Książki Akademickiej i Naukowej, odbywających się w ramach Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu TECHNICUS 2014.

Organizatorem Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik techniczny jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Na tegoroczną edycję Konkursu wpłynęło kilkadziesiąt pozycji z 16 wydawnictw. Organizator Konkursu dziękuje wszystkim jego uczestnikom: autorom oraz wydawcom.

Jury Konkursu pod przewodnictwem wiceprezesa FSNT NOT, dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury Technicznej; dr Aniela Topulos – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Naukowo-Technicznych, mgr Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki; mgr Janusz Kowalski – FSNT NOT, wysoko oceniając poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych pozycji, przyznało:

Nagrodę TECHNICUS 2014 w kategorii:

NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ

„Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”

praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko

Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic

Nagrodę TECHNICUS 2014 w kategorii:

NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY

„Wszystko o rowerze”

redaktor prowadzący Stanisław Grzybek

Wydawnictwo REA

Jury postanowiło przyznać również po trzy wyróżnienia w każdej z kategorii.

W kategorii NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ wyróżnienia otrzymały:

:„Rzeczpospolita łupkowa

Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych

praca zbiorowa pod redakcją naukową Marii Ciechanowskiej

Wydawnictwa Instytutu Nafty i Gazu

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie

pod redakcją naukową Mariana Nagórskiego

Wydawnictwo Naukowe PWN

Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia

autor Zbigniew Hanzelka

Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej Krakowie

W kategorii NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY  wyróżnienia otrzymały:

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów

autorzy Jan Bródka i Mirosław Broniewicz

Podręcznik inżyniera

Polskie Wydawnictwo Techniczne

Termodynamika techniczna dla drzewiarzy

autorzy Ladislav Dzurenda, Jan Osipiuk, Marek Jabłoński, Mariusz Cyrankowski

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia robót budowlanych

autor Józef Kubica

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Jury postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia specjalne. Otrzymały je pozycje:

Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945

 autor Marian Rejewski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

XVII – wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę
 autor Marek Mistewicz

Wydawnictwa Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

Nagrody, wraz z okazałym pucharami NOT dla laureatów Konkursu TECHNICUS w obu kategoriach wręczył Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski wraz z członkiem Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Czesławem Waszkiewiczem.

Janusz M. Kowalski

Sekretarz Jury

Specjalista ds. PR FSNT NOT

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”