Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie

Główna Sekcja Gazownictwa

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

   zaprasza na sympozjum pt.:„Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie”                                             

Tematyka sympozjum:          ● Współfinansowanie inwestycji systemowych w systemie gazociągów przesyłowych – Jan Chadam prezes Zarządu Gaz-System S.A.                  ● Wykorzystanie środków UE w starej perspektywie i programowanie nowej – Ministerstwo Gospodarki: Małgorzata Szymańska – dyrektor Dep. Ropy i Gazu, Agnieszka Michalska – dyrektor Departamenty Funduszy Europejskich.         ●  Realizacja projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE w świetle doświadczeń INiG – Szymon Kawa, Jakub Nieciuński – Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.                  ● Doświadczenia w pozyskiwaniu środków pomocowych na realizację przedsięwzięć badawczo rozwojowych – Marek Dalka PNO Consultants Sp. z o.o.         ● Doświadczenia PGNiG S.A. w wykorzystaniu środków UE – Grzegorz Gałek PGNiG S.A.         Doświadczenia z wykorzystania środków UE w inwestycjach gazowych sieci dystrybucyjnychElżbieta Siekierska PSG.         ● Realizacja inwestycji współfinansowanych z punktu widzenia wykonawcy inwestycji –  Paweł Stańczak – PGNiG Technologie S.A.        

Sympozjum odbędzie się w dniu 14 stycznie 2015 r. o godzinie 10.00 w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 , sala „A”, V piętro, opłata 490 zł +23 % VAT. Karta uczestnictwa na stronie www.cieplowent.pl/aktualności

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum faksem pod nr                

( 22) 826-28-94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@pzits.pl

Dodatkowych informacji o sympozjum udziela Mirosława Gębska (nr tel./faks(22) 826-28-94

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ……………………………..                                                                                                           Warszawa,………………, dnia(pieczęć Firmy delegującej)                                                                                                                            ADRESAT:ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH GŁÓWNA SEKCJA GAZOWNICTWAul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa                                                                                                                         tel.  /faks 22 826-28-94                                                                                                                        e-mail: biuro@pzits.pl
KARTA UCZESTNICTWA/POTWIERDZENIE UCZESTNICTWAw sympozjum pt.„Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie”
   Stosownie  do  ZAPROSZENIA  Zarządu  Głównego  PZITS  zgłaszamy  uczestnictwo  w  sympozjum  „Współfinansowanie  inwestycji w  gazownictwie”, które  odbędzie się 14 stycznie 2015 r. o godz.10.00,   w  Warszawie w Domu Technika  NOT, ul. Czackiego  3/5, sala „A”       
IMIĘ I NAZWISKO (stanowisko służbowe)
1. ………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………

2. …………………………..…………………………………………. 6. …………………………………………………………………….

3…………………………………………….………………………… 7. …………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………. 8. …………………………………………………………….……..

NAZWA I ADRES FIRMY DELEGUJĄCEJ ………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 ………………..………….…………                …………………………………………           ……..……………………………………           (numer telefonu kontaktowego)                                   ( numer faksu)                                                            (e-mail)
Informujemy, że przekazaliśmy w dniu ………………….. przelewem bankowym na konto Zarządu Głównego PZITS w Millenium  Banku  SA – konto Nr 42116022020000000028827575 kwotę 490 zł + 23%VAT za udział 1 osoby lub kwotę ……………….. (wielokrotność kwoty 490 zł + 23%VAT), tytułem opłaty za uczestnictwo w sympozjum (z dopiskiem „Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie”).Fakturę prosimy wystawić na FIRMĘ ……………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………NIP….……………………………
                                                                              Podpis Osoby upoważnionej 

z ramienia delegującej Firmy

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”