Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

W Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 6-7 października 2016 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT, brało udział  ponad 420 uczestników .Organizatorem wydarzenia był Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Infrastruktury i Budownictwa, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego.

Nadrzędnym celem Warsztatów było stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów było: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. nt prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalizacji, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

Podczas dwóch dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło czterdziestu prelegentów, reprezentujących zarówno świat nauki (Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut Techniki Budowlanej – PIB, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), jak również doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz wykonawcy,  reprezentujący m.in.: BSiPG Gazoprojekt S.A, Gaz-System S.A., Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, PGNiG S.A. i PGNIG Technologie S.A. oraz Polską Spółka Gazownictwa.

Zakres Warsztatów obejmował następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Prelekcje odbywały się symultanicznie w czterech salach Domu Technika. Każdy dzień rozpoczynały dwa referaty plenarne – pierwszego dnia pt. „Bezpieczeństwo dostaw gazu spojrzenie dostawcy i operatora” oraz „Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka”, natomiast drugiego dnia „Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych” oraz „Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?”.

Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymały:

-mgr inż. Wioleta Szultka i mgr inż. Aleksandra Zelma za pracę pod tytułem „Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik  dla wybranych systemów rur wielowarstwowych” przygotowaną pod opieką dr inż. Katarzyny Weinerowskiej-Bords z Politechniki Gdańskiej.

Wyróżnienia natomiast otrzymali: mgr inż. Niccolo Isoli (Politechnika Warszawska),  mgr inż. Justyna Kotus (Politechnika Warszawska) oraz Kamil Łukasz Kuźmiński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

Partnerami Warsztatów byli:

·         Partner Strategiczny: Armstrong Fluid Technology Polska

·         Partner Platynowy: Uponor Sp. z o.o.

·         Partner Złoty: Niczuk-Metall PL Sp.J., Swegon Sp. z o.o., ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o., Emerson Network Power Poland, FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j., Jeven Sp. z o.o.

·         Partner Srebrny: Viessmann Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., SANKOM Sp. z o.o.

Patronat medialny nad Warsztatami objęły redakcje następujących czasopism i portali internetowych:

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Gaz Woda i Technika Sanitarna, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Cyrkulacja ,HVACR.pl, Instalacje, Instal, Instal Reporter, Polski Instalator, Inżynier Budownictwa, Portalkomunalny.pl, Rynek Instalacyjny, Systemy Instalacyjne, Teraz Środowisko ,Wodociągi i Kanalizacja

Szczegółowy program oraz podsumowanie Warsztatów dostępne są na stronie www.pzits.pl/warsztaty2016 a także profilu LinkedIn https://pl.linkedin.com/in/warsztatypzits

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”