Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii

Relacja z konferencji ” Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii”

28-29 września 2010 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja pt. „Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii” – prezentująca największą europejską inwestycję rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Czajka. Ta naukowo-techniczna Konferencja była poświęcona budowie kolektora dosyłowego do Oczyszczalni Ścieków, a także innym nowatorskim technologiom w branży wodociągów, kanalizacji oraz drogownictwa. Zorganizowana była przez Inwestora – MPWiK Warszawa, Wykonawców projektu, tj. Grupę PBG S.A., Hydrobudowę 9, PRG Metro, KWG S.A., oraz głównego dostawcę materiałów – HOBAS System Polska.

W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: Profesor Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, Profesor Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz  Profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej.  Na wydarzenie to licznie przybyli przedstawiciele biur projektowych, inwestorzy, gremium zarządzające firm wykonawczych z Polski, a także z Białorusi, Bułgarii, Litwy i Niemiec. Konferencja miała stanowić podsumowanie działań związanych z zakończeniem pierwszego, a zarazem najtrudniejszego etapu rozbudowy kanalizacji. Kierowana ona była do wąskiego grona osób ze względu na swój techniczny charakter, natomiast lista uczestników przerosła oczekiwania organizatorów i wyniosła ponad sto osób.

  • Poruszona tematyka  :
  • Podstawy projektowania mikrotuneli,
  • Budowę i renowację kolektorów dużych średnic metodami bezwykopowymi,
  • Aspekty ekonomiczne robót mikrotunelowych i robót w wykopie otwartym, 
  • Projekty mikrotunelowe i renowacyjne w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi, 
  • Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, aspekty techniczne i ekonomiczne kolektorów dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków Czajka,
  • Pierwszą w Polsce realizację tunelu tarczą TBM pod Wisłą.

Monika Sadecka-Kotyniak

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i

Czytaj więcej »

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym

Czytaj więcej »