Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.5.6

Kompostowanie osadów ściekowych w układzie dwustopniowym oraz charakterystyka kompostu / Composting of sewage sludge in a two-stage system and compost characteristics Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Magdalena Zielińska, Magdalena Zaborowska DOI: 10.15199/17.2022.5.6, maj 2022 pobierz PDF