Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.2.6

Analiza porównawcza wybranych metod symulacji nieustalonego przepływu gazu w gazociągu / Comparative analysis of selected methods for simulation of transient gas flow in a gas pipeline Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2022.2.6, luty 2022 Pobierz PDF

Skip to content