Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.12.4

Mikroorganizmy jako producenci biowodoru: Od badań podstawowych do prac rozwojowych z dziedziny biotechnologii / Microorganisms as producers of biohydrogen: From basic research to R&D in biotechnology Anna Sikora, Anna Detman DOI: 10.15199/17.2022.12.4, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.5.3

Mikroorganizmy prowadzące biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach czynnych i dennych / Micro-organisms conducting the biodegradation of multicycle aromatic carbones in active and bottom sediments Jakub Paprocki DOI: 10.15199/17.2022.5.3, maj 2022 Pobierz PDF

Skip to content