Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.5.5

Analiza porównawcza różnych technologii oczyszczania biogazu / Comparative analysis of different biogas treatment techno-logies Adam Kamiński DOI: 10.15199/17.2024.5.5, maj 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.5.3

Jakość i sposoby wykorzystania biogazu na oczyszczalniach ścieków należących do Aquanet S.A. / Parameters and ways of using biogas in sewage treatment plants belonging to Aquanet S.A. Monika Pielach, Tomasz Kurant DOI: 10.15199/17.2023.5.3, maj 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.6

Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich / Application of recycling materials for active fillings production and determination of their effectiveness in the anaerobic treatment of dairy wastewater Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski DOI: 10.15199/17.2022.11.6, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.4

Podstawowe zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych / Basic tasks and objectives implemented by operators of gas systems Andrzej Barczyński DOI: 10.15199/17.2022.11.4, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.10.2

Porównanie oraz wyznaczenie wspólnych parametrów jakościowych dla biometanu zatłaczanego do sieci gazowej oraz biometanu przeznaczonego do celów transportowych bioCNG / Comparison and determination of common quality parameters for biomethane injected into the gas network and biomethane intended for bioCNG transport Paweł Filanowski DOI: 10.15199/17.2022.10.2, październik 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.10.1

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego / Integration of the gas network with an intelligent energy system as an element of efficiency, reliability and sustainability of the multi-energy system Michał Kałowski DOI: 10.15199/17.2022.10.1, pażdziernik 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.3.2

Paliwa gazowe niekonwencjonalne – nawanianie / Non-conventional gas fuels – odorization Grzegorz Rosłonek DOI: 10.15199/17.2022.3.2, marzec 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.2

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021 Pobierz PDF,

DOI: 10.15199/17.2021.11.3

Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach / Analysis of the efficiency of biogas production obtained with the use of sewage sludge on the example of the sewage treatment plant in Siedlce Ewa Sadowska DOI: 10.15199/17.2021.11.3, listopad 2021 Pobierz PDF