Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Sesja Finalna XXXIV Kongresu Techników Polskich

W dniach 24-25 maja 2011 r. odbędzie się w Łodzi pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich.

Na Sesji zostaną podsumowane prace prowadzone w środowisku technicznym
od rozpoczęcia Kongresu w czerwcu 2010 podczas VIII Forum Inżynierskiego.
Efektem końcowym XXIV KTP będzie wypracowanie założeń do
Strategii dla Polski 2030 +, Wyniki prac będą także zaprezentowane
na III Europejskim Szczycie Innowacyjności (European Innovation Summit,
Warszawa, październik 2011 r.)

Kongres kontynuuje 175–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego
Zjazdu Techników Polskich zwołanego w 1882 r. w Krakowie.

Tematyka Kongresów Techników Polskich zawsze odzwierciedlała aktualne
problemy kraju. Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne:

  • innowacyjność gospodarki,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.

Rezultaty Kongresu zostaną przedstawione podczas III Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach oraz
na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu w Warszawie.
Obecnie większość prac skupia się w Radach Eksperckich XXIV KTP.
 
Do organizacji XXIV Kongresu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT zaprosiła  Radę Główną Instytutów Badawczych
i Akademię Inżynierską w Polsce. Zaproszono środowiska techniczne
w kraju i poza jego granicami, m.in. Polską Akademię Nauk, Polską Izbę
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, a także uczelnie techniczne
skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
organizacje przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki
oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

Więcej o Kongresie na stronie: http://24ktp.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”