Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Plebiscyt na najistotniejsze wydarzenie 25-lecia w rejonie pomorskim

Nominacja wydarzenia „Otwarcie plaż i kąpielisk nad Zatoką Gdańską” w plebiscycie na najistotniejsze wydarzenie mijającego 25-lecia w regionie pomorskim.

Plebiscyt zorganizowała  GAZETA Wyborcza. Otwarcie plaż znalazło się wśród 20. nominowanych wydarzeń. Ich pełna lista znajduje się na stronie Trójmiasto.gazeta.pl. Gdańskie i sopockie  plaże były zamknięte w latach 1978 – 1994. Ich ponowne otwarcie zawdzięczamy  wspólnym wysiłkom samorządowców i spółki,Saur Neptun Gdańsk, która wówczas zajmowała się też kanalizacją deszczową w Gdańsku. Udało się m. in. ograniczyć spływ do Zatoki Gdańskiej zanieczyszczeń z wód opadowych, które wpływały do niej wraz z wodami trójmiejskich potoków.
Kolejnym kamieniem milowym było wybudowanie i oddanie do eksploatacji części biologicznej Oczyszczalni Wschód, które nastąpiło w 1999 r. Inwestycję przeprowadziło Miasto Gdańsk we współpracy ze spółką Saur Neptun Gdańsk. W 2003 roku oddano do użytku 2,5 km kolektor Bogatka, który wyprowadza oczyszczone ścieki w głąb wód Zatoki Gdańskiej, co radykalnie poprawiło jakość wód przybrzeżnych, a tym samym i stan czystości wody w morskich kąpieliskach.

 Głosowanie – do 10.02.2014 r.
• poprzez Internet:  http://mail.enewsletter.pl/n/646/survey/a1389908631651734/
• poprzez kuponu drukowane w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”