Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Pierwszy Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES

Pierwszy Ogólnopolski Kongres
POWERPOL UTILITIES – Waste & Water

W dniu 28 września br. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL UTILITIES – Waste & Water, poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, zaś Partnerem Merytorycznym – firma Ernst & Young. Konferencja prowadzona była przez Pana Marka Kamińskiego (Dyrektor, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego), oraz Pana Aleksandra Gabrysia (Menedżer, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego). Obrady otworzyła prezentacja najnowszego raportu Ernst & Young, autorstwa Pana Aleksandra Gabrysia i Pani Dominiki Sudomir, zatytułowany „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11”. Celem raportu była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w krajach tzw. „nowej Unii”, a także identyfikacja kluczowych wyzwań w w/w zakresie. Skoncentrowano się głównie na kluczowych wymogach wynikających z regulacji unijnych, oraz ich stopień transpozycji do prawa krajowego. Nie bez znaczenia była też kwestia wypełnienia celów nałożonych na kraje członkowskie przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami.
 Po prezentacji raportu (której dokonał jeden ze współautorów Pan Aleksander Gabryś), rozpoczął się pierwszy panel, poświęcony kluczowym wyzwaniom związanym z gospodarką odpadami w Polsce. Dyskusję otworzył Pan Grzegorz Bonar z CDM Sp. z o.o. krótką prezentacją, poświęconą maksymalizacji odzysku i dostaw energii z wykorzystaniem składowisk odpadów komunalnych, jako źródła i miejsca wytwarzania energii odnawialnej. Następnie do dyskusji włączyli się pozostali uczestnicy panelu: Pan Krzysztof Choromański (Związek Miast Polskich), Dariusz Matlak (PIGO), Michał Piskorz (NFOŚiGW), Krzysztof Ważny (KIGO), oraz Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.). Problemy, nad którymi debatowano to kwestie wymagań unijnych i prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, możliwe sposoby przetwarzania odpadów, a także szanse i zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z nowych regulacji prawnych.
 Drugi panel z kolei poświęcony był możliwym modelom optymalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Udział w nim wzięli m.in. Tomasz Grabowski (Ministerstwo Środowiska), Wojciech Głuszczak (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.), Szczepan Lewna (SWL Polska) i Małgorzata Ostrowska (Sejmik Województwa Pomorskiego). Paneliści zastanawiali się przede wszystkim, w jaki sposób optymalnie wykorzystać łańcuch wartości związany z odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gminy. Istotnym tematem były też spalarnie, mianowicie jak ich budowa w oparciu o różne technologie (kotły rusztowe, fluidalne, zgazowanie plazmowe) może przełożyć się na wzrost opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, oraz przy jakim wolumenie odpadów komunalnych uzasadnione jest budowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Trzeci i ostatni panel dotyczył możliwych sposobów realizacji inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.), dr Dariusz Gulczyński (SWL Polska), Zdzisław Zabiełło (Fabryka Kotłów SEFAKO), Krzysztof Siwek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Małgorzata Skucha (NFOŚiGW), dr inż. Andrzej Skalmowski (SEEN Technologie). Zanim jednak rozpoczęto dyskusję, z prezentacjami wystąpili pan Zdzisław Zabiełło z SEFAKO (tytuł prezentacji Możliwości realizacji inwestycji EPC pod kierownictwem polskich firm  i  z udziałem krajowych dostawców), oraz ponownie, Grzegorz Bonar z CDM (zapoznając uczestników Kongresu ze studium przypadku zastosowania w Niemczech wysoce efektywnej technologii odzysku gazu ze składowiska „DEPO+”). Po tych krótkich wystąpieniach paneliści debatowali nad takimi zagadnieniami jak: uwarunkowania realizacji inwestycji w spalarnie odpadów komunalnych w świetle projektu ustawy o odpadach oraz nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminie; potencjalne modele współpracy pomiędzy samorządami i inwestorami prywatnymi – partnerstwo publiczno-prywatne vs formuła BOT (Built-Operate-Trasfer); możliwość wykorzystania środków unijnych oraz innych preferencyjnych źródeł finansowania przy budowie spalarni odpadów komunalnych; kluczowe  bariery w zakresie współpracy samorządów i inwestorów przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny dyskusji, a także liczne pytania z Sali świadczą o dużym zainteresowaniu poruszanymi tematami, co stanowi doskonały punkt wyjścia dla kolejnych edycji Kongresu POWERPOL UTILITIES. Najbliższa planowana jest na jesień przyszłego roku. Po wszelkie szczegóły zapraszamy na stronę www.utilities.powerpol.pl.

Europejskie Centrum Biznesu pragnie serdecznie podziękować Partnerowi Merytorycznemu, firmie Ernst & Young, oraz pozostałym Partnerom: firmie CDM Sp. z o.o., Fabryce Kotłów SEFAKO S.A., oraz firmie Samsung Electronics Polska. Podziękowania należą się także Patronom Medialnym Kongresu: Magazynowi „Ochrona Środowiska”, Portalowi e-odpady.pl, Portalowi Branżowemu woda-scieki.com, Portalowi odpady.net.pl, Portalowi Samorządowemu regioportal.pl, Wydawnictwu Seidel Przywecki, wydawcy Magazynu „Forum Eksploatatora”, Portalowi ekoportal.eu, firmie Abrys, wydawcy magazynu „Przegląd Komunalny”, oraz czasopisma „Recykling”, Telewizji Interaktywnej Ekonews.com.pl, Czasopismu „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, Wolters Kluwer Polska, właścicielowi portalu samorząd.lex.pl, Portalowi Infor.pl – Sektor Publiczny.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”