Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Obchody 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  

W dniu 27.06.2022 r., w Domu Technika NOT w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja, poświęcona 100-leciu czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”(jubileusz był w 2021 r.)

Konferencję otworzył redaktor Naczelny -prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, który wygłosił referat historyczny, przedstawiający rozwój czasopisma na przestrzeni lat, w powiązaniu ze stanem gospodarki i jej wpływem na publikacje .

Po przerwie zaproszeni goście mogli wysłuchać następujacych referatów:

  1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  2. Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – dr inż. Marek Skrzypkiewicz -Instytut Energetyki, Warszawa,
  3. Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski – prof. Uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  4. Technologia uzdatniania wody – tradycja i współczesność-
  5. dr hab. inż.  Zbysław Dymaczewski – prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak-prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
  • Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »