Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Obchody 100-lecia miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”  

W dniu 27.06.2022 r., w Domu Technika NOT w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja, poświęcona 100-leciu czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”(jubileusz był w 2021 r.)

Konferencję otworzył redaktor Naczelny -prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, który wygłosił referat historyczny, przedstawiający rozwój czasopisma na przestrzeni lat, w powiązaniu ze stanem gospodarki i jej wpływem na publikacje .

Po przerwie zaproszeni goście mogli wysłuchać następujacych referatów:

  1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  2. Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – dr inż. Marek Skrzypkiewicz -Instytut Energetyki, Warszawa,
  3. Rola gazownictwa w transformacji energetycznej w Polsce – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski – prof. Uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  4. Technologia uzdatniania wody – tradycja i współczesność-
  5. dr hab. inż.  Zbysław Dymaczewski – prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak-prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
  • Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”