Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica

KOMUNIKAT   PRASOWY

„Laur Innowacyjności”
im. Stanisława Staszica

dla firm, które w roku 2012 z powodzeniem
zapewniającym wymierne efekty i sukces gospodarczy
wdrożyły innowacyjne projekty i wynalazki

Konkurs „Laur Innowacyjności” organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną.

W drugiej edycji konkursu, przeprowadzonej w roku 2012 uznanie Jury – Kapituły Konkursowej obradującej pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Eugeniusza Budnego (prezesa Rady Stołecznej NOT, specjalisty w zakresie budowy i eksploatacji maszyn) znalazły 23 projekty w 12 kategoriach.

KATEGORIA

BUDOWNICTWO, KONSTRUKCJE, BEZPIECZEŃSTWO I POŻARNICTWO

Brązowy Laur Innowacyjności – ENERGOINSTAL S.A. Katowice
za projekt „ Innowacyjna  technologia spawania hybrydowego paneli ścian szczelnych kotłów przemysłowych”

Srebrny Laur Innowacyjności:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
Bumar Żołnierz S.A. Warszawa
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi
za projekt „ System Wyświetlania Parametrów Lotu”.

Złoty Laur Innowacyjności – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
za projekt „  Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu”.

KATEGORIA
TRANSPORT, KOMUNIKACJA

Złoty Laur Innowacyjności – KGHM Polska Miedź S.A Lubin oraz INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Lubin
za projekt „Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO”.

KATEGORIA

MECHANIKA, MASZYNY I URZĄDZENIA

Brązowy Laur Innowacyjności
Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach
za projekt „Zdalnie sterowane urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 z młotami hydraulicznymi dla Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.”.

Srebrny Laur Innowacyjności – SMARTTECH Sp. z o.o. Łomianki
za projekt „Skaner 3D DUAL VOLUME”

Złoty Laur Innowacyjności – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
za projekt „ Uniwersalne urządzenie do technologii kształtowania właściwości stopów metali w niskotemperaturowej plaźmie”

KATEGORIA

GÓRNICTWO I HUTNICTWO

Srebrny Laur Innowacyjności – FERRO-TERM Sp. z o.o. z Łodzi
za projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania piankowych filtrów
ceramicznych dla odlewnictwa metali”

Złoty Laur Innowacyjności  –  KGHM Polska Miedź S.A. Lubin oraz Firma AMEplus Sp. z o.o. Gliwice
za projekt „ System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w zakładach wzbogacania rud miedzi”.

KATEGORIA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Złoty Laur Innowacyjności – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
za projekt „ Stal S550W  II generacji o podwyższonych parametrach mechanicznych, funkcjonalnych i odporności korozyjnej do produkcji kształtowników na odrzwia obudów chodnikowych w kopalniach węgla”.

KATEGORIA

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROLNICTWO, OGRODNICTWO, LEŚNICTWO

Złoty Laur Innowacyjności – PYRO-KAT Ochrona Środowiska i Automatyka Zygmunt Wysocki
za projekt „ Instalacja do ekologicznej mineralizacji odpadów z produkcji spożywczej oraz innych odpadów organicznych, innych niż niebezpieczne w ilości 2,5 T/dobę (zlokalizowana w MOKATE S.A.)

KATEGORIA

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, CHEMIA

Srebrny Laur Innowacyjności – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
za projekt „Selektywny odzysk metali nieżelaznych ze stopów wolframowych”

Złoty Laur Innowacyjności – BRASTER S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
za projekt „ Tester BRASTER – termograficzny tester do wczesnego wykrywania termodynamicznych markerów patologii piersi w tym raka piersi u kobiet”


KATEGORIA

EKOLOGIA, GEODEZJA, GOSPODARKA WODNA

Brązowy Laur Innowacyjności – Instytut Nafty i Gazu  w Krakowie
za projekt „ Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych” .

Srebrny Laur Innowacyjności – Instytut Nafty i Gazu  w Krakowie
za projekt „ Opracowanie  Koncepcji technologicznej i uruchomienie produkcji smaru do stosowania w przekładniach głównych silników trakcyjnych lokomotyw eksploatowanych przez PKP Cargo S.A.”.

Złoty Laur Innowacyjności – Instytut Nafty i Gazu  w Krakowie
za projekt  „Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych”.

KATEGORIA

INFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA, ELEKTRONIKA,
AUTOMATYKA, NANOTECHNOLOGIE

Brązowy Laur Innowacyjności – Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA
za projekt „Wieloobszarowy system monitorowania jakości energii”

Srebrny Laur Innowacyjności – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
za projekt „ PIAP GRYF mały robot do rozpoznania”

Złoty Laur Innowacyjności – Twelve Electric Sp. z o.o. w Warszawie
za projekt „ System do ciągłego monitorowania on-line rozległych systemów zasilania elektroenergetycznego” .

KATEGORIA

ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA

Brązowy Laur Innowacyjności – ABB Sp. z o.o. w Warszawie
za projekt „ Transformatory rozdzielcze o zwiększonej odporności na wyładowania atmosferyczne, wyposażone w przepusty SmartChoke”.

Srebrny Laur Innowacyjności – Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu
za projekt „System do wykrywania i zapobiegania zapłonom i pożarom w młynach węglowych”

Złoty Laur Innowacyjności – ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie
za projekt „Innowacyjne rozwiązania dla Elektrowni w Polsce”

KATEGORIA

OBIEKTY I SPRZĘT SPORTOWY

Złoty Laur Innowacyjności – Firma MAZUR Piotr Mazur z  Bytomia
za projekt „Wodny Plac Zabaw”

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”