Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Konkurs Polskiej Nagrody Jakości

11 listopada, w Dniu Niepodległości, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie,
zostały wręczone nagrody laureatom XVIII Konkursu Polskie Nagrody Jakości. Przyznane Nagrody zostały wręczone w kategoriach: zespołowej, indywidualnej, znakomity przywódca oraz znakomity  pełnomocnik systemów zarządzania.

Prezydium Komitetu Konkursu przyznało także Nagrodę Specjalną. Nagrodę tę otrzymała pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za – cytujemy
za komunikatem sekretariatu Konkursu – „Jej wieloletnią pracę, jako: redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego”, organizatorki Konkursu Złoty Inżynier, Prezes FSNT NOT, osobie zaangażowanej
w doskonalenie i promocję jakości pracy organizacji biznesowych i kadry technicznej”

Nagrody laureatom wręczali: Honorowy Patron Konkursu – Wicepremier, Minister Gospodarki pan Waldemar Pawlak oraz w imieniu organizatorów Konkursu: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej pan Andrzej Arendarski, Prezes Klubu Polskiego Forum ISO 9000, pani Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas i Wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., pani Anna Wyroba.

W swoim wystąpieniu okolicznościowym, Honorowy Patron Konkursu, Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił szczególną rolę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz pani Prezes dla krzewienia idei
i wzmacniania jakości oraz innowacyjności w polskim życiu gospodarczym i naukowym.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »