Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Klub „Złotego Inżyniera”

Spotkanie laureatów dotychczasowych edycji  plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” ,organizowanego przez redakcję organu prasowego Naczelnej Organizacji Technicznej – „Przegląd Techniczny”, najstarszego polskiego czasopisma,odbyło się 11 grudnia 2013 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, na kilka tygodni przed rozstrzygnięciem Jubileuszowej, XX edycji plebiscytu.Zakończyło się ono powołaniem Stowarzyszenia – Klubu „Złotego Inżyniera” – zakończyło się spotkanie laureatów  powstałego w 1866 r.Uczestniczący w nim Złoci Inżynierowie – laureaci minionych edycji, kierując się potrzebą wzmocnienia głosu środowiska technicznego, kadry inżynierskiej tak z przemysłu jak i środowisk naukowych, postanowili powołać stowarzyszenie, które wypowiadać się będzie w sprawach ważnych dla kraju, zwłaszcza spraw gospodarczych oraz innowacyjności i technicznej kultury materialnej. Powołanie Klubu było efektem ustaleń podjętych podczas ubiegłorocznego spotkania laureatów plebiscytu w firmie ASMET w Regułach k/Warszawy. W przedświątecznej atmosferze, „Złoci Inżynierowie” po krótkiej dyskusji, przyjęli Statut Stowarzyszenia i powołali jego tymczasowe władze.

Posiedzeniu Klubu patronował Ignacy Łukasiewicz – patron sali Domu Technika NOT, w której odbyło się spotkanie. Laureaci, jak widać, wywodzą się z różnych środowisk technicznych.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 03/2024 (Marzec)

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniuDOI: 10.15199/17.2024.3.1 Yuriy Brodyn, Aneta Korda-Burza, Daniel Wysokiński Zobacz streszczenie Jednym z działań, na podstawie którego laboratoria

Czytaj więcej »

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”