Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2019

www.instytutpe.pl/konferencja2019/

Zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 1-2 kwietnia 2019 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Konferencja organizowana jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii poprzez dyskusję naukową i ekspercką. Dokonamy wszelkich starań, aby dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, spółek energetycznych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka IV edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej. Podczas Konferencji odbędą się panele plenarne oraz tematyczne dotyczące m.in.: strategicznego znaczenia Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, geopolityki surowców, morskiej energetyki wiatrowej, integracji rynku elektroenergetycznego w UE, przemysłu 4.0, ciepłownictwa, gospodarki komunalnej, LNG, bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej, transformacji sektora energii, efektywności energetycznej.

Jednym z paneli tematycznych poświęcony będzie Efektywności energetycznej
w gospodarce wodnej i ściekowej
, którego moderatorem będzie dr inż. Adam Masłoń. Wezmą w nim udział przedstawiciele MPWiK Rzeszów, MPWiK Kraków, Tarnowskich Wodociągów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Sponsorem głównym Konferencji jest Asseco Poland. Srebrnym parterami są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Grupa LOTOS, MPWIK Rzeszów. Brązowymi partnerami są ML System, Aspamet.

Prelegenci Konferencji będą mieli możliwość opublikowania artykułów m.in. w: „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (14 pkt), „Geology, Geophysics & Environment” (14 pkt), „Sprawy Międzynarodowe” (12 pkt), „Environmental Protection and Natural Resources” (12 pkt), „Problemy Jakości” (11 pkt), „Zarządzanie Publiczne” (11 pkt), oraz 10 innych czasopismach.

Termin przesłania zgłoszeń: 8 marca 2019 r. http://www.instytutpe.pl/konferencja2019/formularz-zgloszeniowy-2019/

W przypadku pytań dotyczących Konferencji prosimy o kontakt z sekretarzem komitetu organizacyjnego Panią Katarzyną Rozmus ( krozmus@instytutpe.pl).

Karolina Czerwińska, Dominika Siwiec – członek komitetu organizacyjnego Konferencji

(Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza).

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »