Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Inżynieria Środowiska- Młodym Okiem

Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku wraz z Kołem Młodych PZITS i SKN Inżynierii Środowiska przy Politechnice Białostockiej już po raz piąty organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Konferencja odbędzie się 6 maja 2016r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Tegoroczna edycja oprócz monografii pokonferencyjnej zostanie wzbogacona o KSIĄŻKĘ STRESZCZEŃ, dzięki czemu zawarte w niej treści trafią bezpośrednio do jeszcze większej społeczności naukowej, patronów oraz firm i organizacji wspierających konferencję. 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
 • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
 • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego, 
 • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym, 
 • interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • nowoczesne systemy wodociągowo –kanalizacyjne,
 • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
 • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu 

Czytaj więcej »