Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Inżynieria Środowiska- Młodym Okiem

Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku wraz z Kołem Młodych PZITS i SKN Inżynierii Środowiska przy Politechnice Białostockiej już po raz piąty organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Konferencja odbędzie się 6 maja 2016r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Tegoroczna edycja oprócz monografii pokonferencyjnej zostanie wzbogacona o KSIĄŻKĘ STRESZCZEŃ, dzięki czemu zawarte w niej treści trafią bezpośrednio do jeszcze większej społeczności naukowej, patronów oraz firm i organizacji wspierających konferencję. 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
 • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
 • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego, 
 • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym, 
 • interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • nowoczesne systemy wodociągowo –kanalizacyjne,
 • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
 • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”