Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza
Anita Staroń
Jolanta Pulit-Prociak
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski
  
Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, domowe filtry powietrza, jakość powietrza
Streszczenie
Wymieniono choroby spowodowane drobnymi aerozolami w powietrzu i scharakteryzowano sprawność ich usuwania na
filtrach mechanicznych w zależności od wielkości zawieszonych cząstek stałych i ciekłych. Zwrócono jednak uwagę na
zagrożenia zdrowotne spowodowane wilgocią w nieczyszczonej klimatyzacji i rzadko wymienianymi filtrami powietrza,
Odniesiono się do niebezpieczeństw mikrobiologicznych, które mogą być usunięte między innymi przez nałożenie na filtry
tkaninowe lub włókninowe środków bakteriobójczych albo bakteriostatycznych. Wśród tych środków szczególną toksycznością
względem mikroorganizmów wyróżniają się nanocząstki srebra. Opisano wyniki badań dostępnych z literatury i dotyczących
oceny tej toksyczności.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.