Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Zarząd Główny

oraz

 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Politechniki Warszawskiej

zapraszają na

VII konferencję naukowo-techniczną z cyklu

w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące podstawowe zagadnienia

 1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w szczególności bazy typu GIS i ich wykorzystanie do różnych celów
 2. Koszty planowania,  wdrażania, utrzymania i rozwoju GIS.
 3. Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach
 4. Zdalne Systemy Odczytu Wodomierzy
 5. Urządzenia i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych
 6. Systemy rejestracji, przesyłu i archiwizacji danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
 7. Zarządzanie ciśnieniem i jakością wody w sieciach wodociągowych
 8. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych.
 9. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowania systemów wodociągowych                     i kanalizacyjnych.
 11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji związane z wdrażaniem GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczyty Wodomierzy, sterowaniem i regulacją sieci wodociągowych.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku

w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B.

Otwarcie konferencji  o godz. 10.30.

Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.

Halina Kłoss-Trębaczkiewicz                                       Politechnika Warszawska – Przewodnicząca 

Jarosław Chudzicki                                                      Politechnika Warszawska

Mirosława Gębska                                                       ZG PZiTS

Agnieszka Malesińska                                                  Politechnika Warszawska

Mirosław Sudoł                                                            Politechnika Warszawska

Andrzej Pieniążek                                                        ZG PZiTS – Sekretarz Generalny

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski                         Politechnika Warszawska – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski                          Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich                              Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Karol Kuś                                         Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski                            Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek                                      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak                               Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Marek Zawilski                                        Politechnika Łódzka

Doc dr inż. Henryk Bylka                                             Politechnika Poznańska

Dr inż. Agnieszka Malesińska                                       Politechnika Warszawska

Dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk                                     Politechnika Warszawska – sekretarz naukowy

Dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska                                 Politechnika Warszawska

Ważne terminy

 1. 03.02.2017r – przesłanie tytułu referatu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w jęz. pol.(do 1 str.) 

i ang. (do 1 str),  –  na adres e-mail: katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl

 1. 10.02.2017r. – akceptacja streszczeń przez Komitet Naukowy
 2. 10.03.2017r. – przesłanie pełnej treści referatu – na e-mail: katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl
 3. 30.03.2017r. – recenzje, korekty i akceptacja referatów przez Komitet Naukowy.

Streszczenia referatów będą opublikowane w formie książkowej, a pełne treści referatów na dołączonej płycie CD. Referaty wyróżnione przez Komitet Naukowy będą opublikowane w czasopiśmie GWiTS.

Wymagania dotyczące formatu przygotowania referatu zostaną przesłane Autorom przyjętych streszczeń.

Opłata za udział 1 osoby  w  konferencji wynosi 485 zł + 23% VAT,  dla członków PZITS 430 zł                   + 23% VAT  i dla studentów niepracujących 150 zł + 23% VAT. Na opłatę składają się koszty organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w trakcie obrad  oraz obiadu.  Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów dojazdów oraz noclegów.

Opłatę  prosimy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZITS – konto – Millennium Bank SA nr 42116022020000000028827575 z dopiskiem na przelewie „GIS 2017”

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, przesyłając pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego – ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, faksem na nr 22  826-28-94 lub e-mailem na adres biuro@pzits.pl – wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, której formularz załączamy. Prosimy również  o dołączenie kopii dowodu wpłaty na nasze konto bankowe.

Informacje dodatkowe

 • Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna.
 • W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa w  konferencji oraz  informację na temat warunków uczestnictwa w wystawie.
 • Szczegółowych informacji o organizacji konferencji i wystawie udzielają:  pani  Mirosława Gębska (tel./fax 22 826-28-94,  e-mail  biuro@pzits.pl  oraz pani dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz tel. 22 234-79-78;

dr inż. Mirosław Sudoł, e-mail: miroslaw.sudol@pw.edu.pl

 • Informacji nt referatów udziela pani dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, Tel 22 234 5336, e-mail katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl
 • Informacje nt konferencji znajdą się również na stronach  internetowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej www.konferencja-gis2015.warszawa.pl oraz ZG PZITS www.pzits.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”