Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue10/2022 (October)

Integration of the gas network with an intelligent energy system as an element of efficiency, reliability and sustainability of the multi-energy system

Michał Kałowski


Comparison and determination of common quality parameters for biomethane injected into the gas network and biomethane intended for bioCNG transport

Paweł Filanowski


Life Cycle Assessment of unconventional hydrocarbons deposits of shale and tight gas production in Poland .

Monika Wójcik, Paweł Gładysz, Wojciech Kostowski, Krzysztof Łodziński


Gas patio heaters as practical and highly effective heat sources for open spaces .

Piotr Cembala, Iwona Stachurek


Influence of the quality of PP-R socket fittings on the flow resistance value – laboratory tests

Bartłomiej Rogowski, Marcin K. Widomski, Anna Musz-Pomorska


Assessment of heavy metal removal efficiency in jug filtration

Anna Marszałek, Ewa Puszczało, Gabriela Kamińska

Last issue

Latest news