Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 9/2022 (September 2022)

100 years of the Gas, Water and Sanitary Technology magazine – a brief history

Andrzej J. Osiadacz


The role of gas networks in energy transition in Poland

Maciej Chaczykowski


Directions of development of the hydrogen economy in Poland

Marcin Błesznowski, Monika Łazor, Katsiaryna Razumkova, Marek Skrzypkiewicz, Konrad Motyliński, Michał Wierzbicki, Paweł Boguszewicz Jakub Kupecki


Water supply and sewage systems –from antiquity to the present day

Marian Kwietniewski


Water and sewage technology – tradition and contemporary. Synthetic approach

Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Marek M. Sozański


INTERVIEWS

Interview with Robert Więckowski-President of PSG

Last issue

Latest news